Regelverk för
Halmstad minigolf klubb!

Allmänna regler

För att få delta i tävlingar som arrangeras av HMGK gäller att medlemskap är betalt.
Man måste även vara närvarande då lottning sker eller om annan utsatt tid gäller.
Krävs föranmälan skall denna vara tävlingsledare tillhanda vi utsatt tid.
Det är inte tillåtet att röka under pågående runda, röker man
mellan rundor skall detta göras så man inte orsakar angelägenhet för de andra som deltar i arrangemanget.
Mobiltelefon skall vara ljudlös och användas bara i nödfall.
Måste man föra ett samtal i telefon eller med annan person under spelat får detta inte innebära att andra spelare får
vänta, man talar om för sina medtävlare att man kliver av rundan/tävlingen för att viktigare saker kom i mellan.
Man skall inte störa andra genom att stå för nära, skugga utslag eller annan del av banan.
Man bör heller inte tilltala den som slår annat än att uppmärksamma denne på att något är fel på banan t.ex.
Det är tillåtet att när som helst att kliva av en runda/tävling, man talar om orsaken för medtävlande och utgår från gruppen eventuella resultat stryks för den som kliver av.
Om någon misstror protokollet skall en gemensam kontroll ske inom gruppen. Finns tvister som inte kan lösas inom gruppen får man vända sig till styrelsen efter tävlingen är avslutad.
Vid oavgjord tävling tillämpas Sudden.
Sudden regler: lottning av vem som börjar, varje spelare väljer 1 bana där man börjar.
Är det inte avgjort efter 1 omgång väljer man varsin ny bana tills det är avgjort.

Allmänna rekommendationer

Man skall som medlen i HMGK alltid visa respekt mot sin motståndare. Det bör inte ske att man jublar, skrattar eller uttalar hån mot spelare som missat ett slag.
Detta gäller alltid då inte alla tycker det är ok, eller kanske kan ta illa upp.
Det är heller inte någon bra ide att påpeka för någon att det
inte gick så bra på en speciell bana vid något tidigare tillfälle.
För övrigt gäller sunt förnuft i alla situationer, vi är ju här för att ha trevligt.

Bilagor till Spelregler

Bilaga 1. Tio i topp.
Bilaga 2. Klubbmästerskap.
Bilaga 3. Cupspel.
Bilaga 4. Augustimästaren.
Bilaga 5. Snitt tävlingen.
Bilaga 6. Närmast hål.
Bilaga 7. Sudden och Mästerskapsbana.
Bilaga 8. Leo´s Minne
Bilaga 9. Cup lottnings schema


Spelregler som är generella för alla tävlingar.
Spelare får använda sig av olika klubbor under en runda.
Spelare får inte byta boll under en runda. Däremot mellan rundorna i samma tävling får man byta boll.
Först hindret måste passeras med max 7 slag.
Annars bestraffas man med 3 extra slag, totalt 10 slag.
Maximalt antal slag per bana är 10 slag.
Hamnar bollen utanför banan bestraffas man med ett straffslag, och bollen spelas från det ställe bollen åkte ut, under förutsättning att man passerat första hindret. Sker det i en backe
läggs bollen på första ställe så långt från hålet det går, på spelbar plats.
Pliktslag för boll som hamnar utanför bana utdelas alltid hur konstig situationen än är.
Dock inte om någon annan spelare/person orsakar detta.
Boll som stannar mot sargkant får flyttas ut 1 klubb blads längd.
Boll som stannar mot hinder får flyttas till spelbar plats, max 2 klubb blads längd.
Boll som stannar i mattskarv får flyttas fram så nära skarven som möjligt.
Man får inte gränsla banan när man slår.
Man får inte trampa på banor, sargar eller hinder.
Boll som inte passerat gränsen för hindret spelas om från utslagsplattan.
Boll får placeras fritt på utslagsplattan vid utslag.
Boll som ändrar riktning av skräp eller annat på banan räknas.
Varje spelare bör kontrollera banan innan man spelar ut och avlägsna skräp.
Spelare får däremot inte skrapa bort vatten under tävling där skrapning av banor inte ingår.
Protokollskrivning bör ske växelvis mellan spelare i gruppen. Utomstående protokollförare är tillåtet om alla är överens om detta.
Man får inte spela ut boll fören spelaren innan tagit upp sin boll och lämnat banan.

Bilaga 1.

Tio i topp

För att få delta i tio i topp spel krävs att man har löst medlemskap. Dispens ges för ny medlem 1 gång samt för tidigare medlemmar,(gäller första tävlingen på säsongen).
Tävlingen spelas varje lördag under säsongen med start kl. 10.00. Lottning sker 09.50.
Undantaget är midsommar dagen då inget spel sker.
Spelare avlägger tävlingsavgift till utsedd ledare innan spelet börjar. Deltagarna delas upp i grupper om 3 eller 4 efter lottning.
Man räknar uppifrån tavlan och har alltid 4 grupperna överst.
Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här.
För att kvalificera sig till A finalen, som skall bestå av minst
10 spelare och spelas näst sista lördagen på säsongen, krävs att man vinner en deltävling.
Finns det inte 10 segrare fyller vi på efter snittlistan till 10.
Skulle det finnas 2 eller fler som är exakt lika på sista snittet kommer alla dessa med.
Resterande som spelat minst 3 tävlingar kvalificerar sig till B final. Seger i A-final ger även plats till nästa säsongs Final.
Finalspel avgörs i bäst sammanlagt resultat efter 5 rundor.
Alla spelar de första 3 rundorna därefter spelar de som har de
4 bästa resultatet återstående 2 rundor.
Finns fler med 4: e resultat går dessa vidare.
De 2 sista rundorna spelas av de fyra bästa. Vid fler än 4 spelar man vidare 9 banor och 9 banor.
Är det fortfarande fler än 4 kvar när 18 hål är kvar faller man bort vid missad bana.
Runda 1, 2 och 3 spelas efter lottning gamla, nya samt mästerskaps runda.
Runda 4 och 5 spelas omvänd ledare gamla samt nya.
Vid lika slutresultat sudden enligt allmänna regler.

Pris deltävling.
Tennkopp med inskription skänkta av Japans golfbana.
Priser i A-final till 1:an (+ vandrings pris) 2:an och 3:an.
Priser i B-final till 1:an (+ vandrings pris) 2:an och 3:an.
Finalspelet är kostnadsfritt Japans golfbana bjuder på detta.

Bilaga 2.

Klubbmästerskap.

För att få delta i tio i klubbmästerskap krävs att man har löst medlemskap.
Tävlingen spelas sista lördag under säsongen med start kl. 10.00. lottning sker 09.50.
Deltagarna delas upp i grupper om 3 eller 4 efter lottning.
Man räknar uppifrån tavlan och har alltid 4 grupperna överst.
Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här.
Mästerskapet avgörs i bäst sammanlagt resultat efter 5 rundor.
Alla spelar de första 3 rundorna därefter spelar de som har de
8 bästa resultatet återstående 2 rundor.
Finns fler med 8:de resultat går dessa vidare.
Runda 1, 2 och 3 spelas efter lottning gamla, nya samt mästerskaps runda.
Runda 4 och 5 spelas omvänd ledare i 2 grupper, spelordning justeras efter runda 4.
Man spelar gamla samt nya banan. Vid lika slutresultat sudden enligt allmänna regler.
Tävlingen är kostnadsfri klubben står för spelavgifter.

Pris till 1:an (+ vandrings pris) samt ner till 6:e placering.

Bilaga 3

Cup spel.

Detta gäller för singel cup, mix cup, m.m.
För att få delta i cup spel krävs att man har löst medlemskap. Tävlingen arrangeras enligt spelschema under säsongen med
start kl. 10.00. lottning sker 09.50. Om inte annan tid angivits.
Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här.
Indelning och lottning sker enligt cup spelplanering.
Tävlingsavgift betalas innan tävlings start.
För tävlande som åkt ut ur tävlingen är det tillåtet att fortsätta spel på banorna så länge tävlingen pågår.
Cup spelplanering huvudturneringen skall bestå i 8, 16 eller 32 spelare.
Är vi ojämnt antal delas grupper upp enligt cuplottnings schema se bilaga 8.
Varje spelomgång går över 2 rundor där sammanlagt resultat räknas, spelare som står överst börjar första rundan.
Se på lottningen vilken bana som gäller. Vid lika sudden. Övre spelare börjar. I övrigt följ regler för sudden. Final spelas bäst av 3
rundor, vunnen runda (18 banor) ger 2 poäng oavgjord 1 poäng. Först till 4 poäng vinner. Vid lika sudden.

Priser:
Singelcup pris till 1:an och 2:an samt vandringspokal till segraren.
Mix cup. Pris till segrande par och 2:orna.

Bilaga 4

Augustimästaren

För att få delta i augustimästaren krävs att man har löst medlemskap.
Tävlingen arrangeras enligt spelschema under säsongen med start
kl. 10.00. lottning sker 09.50. Om inte annan tid angivits.
Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här.
Indelning och lottning sker enligt cup spelplanering.
Tävlingsavgift betalas innan tävlings start.
Augustimästaren spelas i så kallat banspel där man räknar bana för bana. Vinner man hålet får man 1 poäng vid lika inga poäng.
Man spelar 2 rundor per omgång först gamla sedan nya. Man spelar tills någon spelare uppnått ointagligt antal poäng.
Spelare som står överst i cup planen börjar på bana 1 sedan växlar man för varje bana. Vid runda 2 byter man ordning så spelare som började på gamla spelar sist.
Är man 3 i bollen kör man i ett rullande schema, här spelar man tills sista deltagare i gruppen inte kan ta sig förbi någon av de andra,
två i gruppen går vidare till näst omgång.

Bilaga 5.

Snitt tävlingen

Årets snitt baseras på resultat från tio i topp deltävlingarna.
Man räknar resultatet av de 8 personligt bästa omgångarna.
Det krävs även att man spelat 8 tävlingar för att kunna få ett godkänt resultat.
Skulle två eller fler spelare hamna på samma slutresultat dvs samma snitt och samma antal slag.
Delas priset mellan dessa spelare.

Bilaga 6.

Närmast hål.

Spelordning lottas. Spelare 1 börjar på det första hålet och spelar sist på nästa, så löper det på hela tävlingen. Slår spelare bollen i hål eller blir knuffad i får man plocka upp bollen och får inga poäng.
När alla spelat sin boll får spelare som ligger närmast 10 poäng nästa 9 poäng osv till 10an som får 1 poäng. Bedöms 2 el flera bollar lika, delar de på poängen eventuellt udda poäng stryks.
Är spelare inte på plats när man står på tur stryks man från hålet och får inga poäng.
Varje spelare håller själv ordning på efter vem man spelar. Protokollskrivaren håller ordning på vem som börjar på hålet.

Bilaga 7

Sudden

Lottning av vem som börjar, varje spelare väljer 1 bana där man börjar.
Är det inte avgjort efter 1 omgång väljer man varsin ny bana tills det är avgjort. Är man fler än 2 i sudden faller alltid den som
förlorar bort efter att de valda hålen spelats.
Om det behövs mer än 1 omgång skiftar man startordning
för varje hål.

Bilaga 7

Mästerskaps bana.

Gamla banan
3,4,6,9,11,12,14,15,17

Nya banan
1,3,5,7,11,13,14,16,17

Bilaga 8

Spelregler för Leo´s minne

Tävlingen går ut på att härma den rad som Leonard hade den dag han satte rekordet. Spelas endast på den gamla banan.
Spelet går till så här.
Man lottar grupper med 4 ST spelare i varje. Skulle det bli ojämnt i sista grupp reglerar man till en alt fler 3 grupper räknat från slutet. Grupperna har ingen betydelse för spelet. Man spelar i den ordning
man blir lottad hela omgången.
Alla spelar 2 rundor. Här efter räknas poäng och de 8 lägsta resultaten går vidare för finalspel.
Finns det fler med sista resultat går dessa vidare.
Man lottar nya 4 grupper som spelar ytterligare 1 runda.
Här efter sammanställer man resultatet för alla 3 rundorna.
De 2 som har lägst poäng spelar final om 1: och 2: plats. 3:an och 4:an spelar om 3: dje plats.
Skulle det vara 2 eller fler spelare med 2: dra resultat spelas bara 1 grupp för att göra upp om placeringarna.
Blir det 2 grupper och fler resultat som 4:a, går alla 4:or vidare. Denna grupp spelar om 3:dje plats.
Inför final rundorna/rundan nollställs resultatet och minst poäng i finalrundan vinner.
Vid lika spelas utslagning enligt följande. Man startar på bana 1 och spelar enligt idealresultatet till någon misslyckas då är det avgjort. Misslyckas båda (event) fler går man vidare till bana 2 osv. tills bara
segraren är kvar.
Poäng räkning.
Man får slå max 5 slag per bana. Inga straff slag räknas om man uppnår 5 slag. Slår man lika med idealresultatet för banan får man -1. För varje fel från idealresultatet räknar man +1 slag.
Exempel: Är idealresultatet 2 och man slår 1 får man +1. Likaså om man slår 3 blir det +1. Träffar man däremot resultatet får man -1.
I detta exempel blir max slag +3 slag.

Bilaga 9

Cupschema se separata sidor

Klubben för alla, proffs, glada amatörer, unga som gamla.