Klara för A-final 5/9-2020

1. Pierre RM, 2/5, 9/5, 29/8
2. Magnus IM, 18/7, 25/7, 22/8
3. Anna 25/4, 23/5, 4/7, 1/8
4. Pär 16/5, 6/6, 11/7, 15/8
5. Stellan 30/5
6. Thore 13/6
7. Stefan 21/6, 27/6
8. Simon 8/8
9. Henke preliminärt på snitt
10. Ingis preliminärt på snitt
11. Lasse preliminärt på snitt
12. Raimo preliminärt på snitt

RM  = RegerandeMästare

IM = InomhusMästare

Klubben för alla, proffs, glada amatörer, unga som gamla.